sciatori e tariffe per lo skipass della skiarea di livigno

Regulamin

Associazione Skipass Livigno

Dekoracja

Zasady korzystania z tras narciarskich

w obszarze Ski Area w Livigno

W odniesieniu do warunków korzystania ze stoków narciarskich przez narciarzy, należy zapoznać się z Ustawą Regionalną nr 26 z dnia 8 października 2002 r., Rozporządzenia Regionalnego nr 22 z dnia 6 grudnia 2003 r. oraz z Umową standardową dotyczącą korzystania z terenów narciarskich w regionie Lombardii.

Zapoznaj się z Umową standardową dotyczącą korzystania z terenów narciarskich w regionie Lombardii

Regulamin sprzedaży biletów

Skipass Livigno

Warunki sprzedaży i korzystania z karnetów narciarskich znajdują się w poniższym dokumencie: Regulamin sprzedaży biletów

Dla ułatwienia, niektóre fragmenty regulaminu zostały streszczone poniżej.

 

Ogólne warunki dotyczące karnetów narciarskich

Karnety narciarskie są imienne i niezbywalne, z wyjątkiem pojedynczych przejazdów i kart punktowych.
W przypadku naruszenia przepisów dotyczących cennika i transportu, nieprawidłowego wykorzystania karnetów, nieprzestrzegania zamknięcia tras zjazdowych, obszarów leśnych lub rezerwatów, Associazione Skipass zastrzega sobie prawo do odebrania karnetu narciarskiego, bez zwrotu kosztów, lub do nałożenia kar.
Będą przeprowadzane regularne kontrole.
Na stokach narciarskich w Livigno obowiązuje 10 zasad FIS: kliknij tutaj, aby się z nimi zapoznać.
Kaski są obowiązkowe dla narciarzy poniżej 14 roku życia.

 

Zwrot kosztów ze względu na wypadki narciarskie

Zwrot kosztów za karnety narciarskie następuje tylko w razie wypadku na stoku, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez miejscowego lekarza.
Zwrot kosztów może nastąpić tylko w odniesieniu do karnetu narciarskiego osoby poszkodowanej, a nie do karnetu członków jej rodziny lub osób towarzyszących, po okazaniu karty w kasie.
Wartość zwrotu w przypadku karnetów wielodniowych (brak zwrotu w przypadku karnetów dziennych, popołudniowych i porannych) jest równa różnicy między zapłaconą kwotą a ceną biletu o tej samej dacie rozpoczęcia i czasie trwania do dnia ostatniego wykorzystania. Dla kart sezonowych zostaje wykonane obliczenie na podstawie liczby tygodni od pierwszego użycia: zwrot kosztów nie jest możliwy, jeśli od pierwszego użycia upłynęło więcej niż 9 tygodni.
Nie ma możliwości zwrotu kosztów za karnety narciarskie w przypadku złej pogody, zagubienia, kradzieży, choroby, wcześniejszego wyjazdu, awarii, zamknięcia wyciągów oraz za karty Skipass Free.

 

Utrata karnetu narciarskiego

W przypadku utraty karnetu narciarskiego można wystąpić o jego duplikat podając numer karnetu i/lub dane pozwalające na ustalenie kodu karnetu (np. imię i nazwisko w przypadku karnetów imiennych).
Koszt wydania duplikatu wynosi 20 euro plus 5 euro kaucji za kartę.
W przypadku odnalezienia zagubionego karnetu nie ma możliwości otrzymania zwrotu kosztów wydania duplikatu.

 

Naliczanie stawek za karnety narciarskie przy zmianie sezonu

W przypadku skipassów, które obejmują dwa lub więcej sezonów, do 14 dni cena zostanie obliczona na podstawie większości dni w jednym lub drugim sezonie, a w przypadku takiej samej liczby dni zostanie zastosowana wyższa stawka.
Począwszy od 15 dni, cena będzie obliczana na podstawie średnich wartości dziennych dla każdego okresu.

Przykłady:

  • 7-dniowy karnet narciarski ważny przez 3 dni w Sezonie i przez 4 dni w Pełni Sezonu zostanie wyceniony na podstawie cennika obowiązującego dla Pełni Sezonu;
  • 6-dniowy karnet narciarski ważny przez 3 dni w Umiarkowanym Sezonie i przez 3 dni w Sezonie zostanie wyceniony na podstawie cennika obowiązującego dla Umiarkowanego Sezonu;
  • 15-dniowy karnet narciarski ważny przez 8 dni w Pełni Sezonu i przez 7 dni w Umiarkowanym Sezonie zostanie wyceniony w następujący sposób: 8/15 cena 15 dni w pełni sezonu + 7/15 cena 15 dni w umiarkowanym sezonie.
Polityka braku zwrotów dla zakupów online

Skipass zakupiony online nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.